Dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng là thành viên đoàn kiểm tra; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu kết luận kiểm tra. 

Báo cáo tại buổi kiểm tra do Đại tá Khổng Văn Minh, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày, khẳng định: Từ năm 2022 đến nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các mặt công tác: Tư pháp, thanh tra, pháp chế, 1389, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, sử dụng đất quốc phòng và chấp hành pháp luật về đấu thầu. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu nghe nhận xét sơ bộ của đại diện đoàn kiểm tra.

Nổi bật là, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã ban hành quy chế lãnh đạo các mặt công tác như: Quản lý, sử dụng đất quốc phòng; đầu tư và xây dựng; nghị quyết hằng năm, định kỳ của tổng cục đều xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cơ quan đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy tổng cục thực hiện các nội dung tham gia xây dựng thể chế theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Các thành viên đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng tham gia buổi kết luận kiểm tra.

Ban chỉ đạo 1389 Cơ quan Tổng cục Chính trị làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình nội bộ trong cơ quan tổng cục ổn định, an ninh chính trị, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững và tăng cường. Đặc biệt, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng ủy, chỉ huy tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực; thường xuyên đổi mới hình thức, cách thức tiến hành sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng của tổng cục…

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những thành tích, kết quả trên các mặt công tác mà Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; nhất trí với phương hướng mà tổng cục xác định; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế qua quá trình kiểm tra để các cơ quan, đơn vị trong tổng cục chấn chỉnh, khắc phục.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; quản lý, sử dụng đất quốc phòng và tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác trên.

leftcenterrightdel
 Đại tá Khổng Văn Minh, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo kết quả các mặt công tác với đoàn kiểm tra.

Xác định công tác xây dựng thể chế, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cần quan tâm bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản, kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sai sót, bất cập, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách của quân nhân, người lao động và hậu phương quân đội. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy tổng cục cần thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng thay mặt đoàn công tác báo cáo kết quả sơ bộ kiểm tra. 

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục duy trì có nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế của tổng cục cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng địa phương trên địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, đối với những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra, Tổng cục Chính trị cần xây dựng kế hoạch khắc phục, có phân công cơ quan, cá nhân phụ trách cụ thể, xác định thời gian hoàn thành và mốc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; định kỳ gửi kết quả triển khai thực hiện về thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan tham gia đoàn kiểm tra để có sự theo dõi, đôn đốc, giám sát.

Đối với một số kiến nghị của Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Võ Minh Lương giao cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN