Dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình. Tham dự hội nghị có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Sáu tháng đầu năm 2023, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP); thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm, không gian mạng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, đối sách chiến lược về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo...

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ... Bộ Tổng Tham mưu kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước và các sự kiện trọng đại của đất nước. Thực hiện chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng“ Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế của các tổ chức đáp ứng yêu cầu tinh, gọn mạnh. Đồng thời, chỉ đạo tốt việc mua sắm, sản xuất, sửa chữa, cải tiến trang bị kỹ thuật bằng các nguồn ngân sách theo đúng quy định.

Toàn quân tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho các đối tượng bảo đảm nội dung, chương trình; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đi vào chiều sâu, thực chất. Thực hiện nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều động 16.300 lượt cán bộ, dân quân tự vệ; hơn 1.000 lượt phương tiện ứng cứu kịp thời hàng trăm người và hàng chục phương tiện; đặc biệt đã huy động lực lượng, phương tiện và hơn 30 tấn vật chất giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng báo cáo công tác Tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP của các cơ quan, đơn vị toàn quân 6 tháng đầu năm 2023. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện tốt một số nội dung chính.

Trước hết, tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tập trung tham mưu, xử lý linh hoạt, hiệu quả vấn đề biển đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, xã hội theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng và địa bàn trọng điểm. Hoàn thành có chất lượng văn bản tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược QS, QP.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các  đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, theo dõi, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; tăng cường công tác kiểm tra SSCĐ các đơn vị trước, trong thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội. Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến; điều chỉnh bố trí lực lượng phù hợp với nhiệm vụ tác chiến và quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Cùng với xây dựng phương án sử dụng lực lượng, phương tiện, công tác bảo đảm khi xảy ra các tình huống trên biển, đảo ở các cấp độ, các đơn vị cần xây dựng công trình chiến đấu bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn.

Tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến... Đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; duy trì nghiêm chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu các học viện, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; tăng cường mời cán bộ các đơn vị tham gia giảng dạy, truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, học viên.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân quân tự vệ, công tác quốc phòng ở các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, công tác phòng không nhân dân. Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nâng cao tính thiết thực giáo dục quốc phòng, an ninh; tăng cường huấn luyện, duy trì Hải đội dân quân thường trực các địa phương tham gia trực SSCĐ trên vùng biển, đảo trọng điểm. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa sự cố môi trường.

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ QS, QP, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tiếp theo.

DUY ĐÔNG