Không có chuyện ông Mai Đức Chung bị FIFA cắt quyền huấn luyện viên trưởng

Không có chuyện ông Mai Đức Chung bị FIFA cắt quyền huấn luyện viên trưởng