leftcenterrightdel

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó, tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình; chỉ huy, chỉ đạo QĐND Việt Nam và Dân quân tự vệ thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, nội địa, ngoại biên, không gian mạng và tình hình điện tử trên các khu vực, địa bàn trọng điểm; kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Đảng, Nhà nước các chủ trương chiến lược về quân sự, quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Trong lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chỉ huy các cấp về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, chú trọng công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; thực hiện nghiêm quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng đảng bộ được tiến hành nghiêm túc; nền nếp, chế độ sinh hoạt có chuyển biến tích cực, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2023, hội nghị thống nhất: Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2023; triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch công tác và chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chỉ huy, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng QĐND Việt Nam, dân quân tự vệ và dự bị động viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: DUY THÀNH