Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ lệnh số 1090/CL-TM ngày 18-12-2021 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác quân sự, quốc phòng năm 2022, công tác sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện tác chiến, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công tác xây dựng lực lượng, tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật; công tác huấn luyện, rèn luyện và quản lý, duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật… Cùng với đó, kiểm tra kết quả phối hợp với các lực lượng liên quan nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế tại đơn vị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương các đơn vị thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch kiểm tra, duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, hướng dẫn đầy đủ, sổ sách, giáo án, tiến trình biểu được thông qua và phê duyệt theo phân cấp, có nền nếp, đạt chất lượng tốt, công tác xây dựng lực lượng, tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị, kỹ thuật, công tác huấn luyện, rèn luyện và quản lý, duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật bảo đảm đúng hướng dẫn, quy định, chất lượng tốt.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trực tiếp kiểm tra tại các đơn vị cơ sở thuộc Sư đoàn 9. 

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu Sư đoàn 9 cần khắc phục triệt để những điểm còn tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tiếp tục duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với địa phương trên địa bàn đóng quân nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm và giải quyết kịp thời công tác tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN