Phát biểu góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong phiên thảo luận về dự án luật này vào ngày 21-6, quan tâm đến các quy định liên quan đến đất quốc phòng, an ninh, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh bày tỏ cơ bản đồng tình với dự thảo luật đã được tổng hợp và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, của nhân dân.

Đặc biệt, Thiếu tướng Phan Văn Xựng cho rằng, dự thảo luật lần này đã kế thừa, chuyển tiếp các quy định của Nghị quyết số 132/2020/QH14 về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn động trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Phan Văn Xựng phát biểu tại phiên họp. 

Các doanh nghiệp quân đội đã và đang hoạt động có hiệu quả

Đại biểu Phan Văn Xựng góp ý đối với nội dung về đất quốc phòng, an ninh (Điều 200). Theo đại biểu Phan Văn Xựng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã luật hóa Điều 7 của Nghị quyết số 132/2020/QH14 để giải quyết các vướng mắc, tồn đọng liên quan đến xử lý đất quốc phòng, an ninh đối với các dự án, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện và đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn.

Theo đại biểu Phan Văn Xựng, việc bổ sung quy định trên để tiếp tục giải quyết các vướng mắc, tồn đọng là cần thiết; bởi vì, Nghị quyết số 132/2020/QH14 có hiệu lực thi hành cũng là lúc cả nước chúng ta dồn sức cho chống dịch Covid-19.

Đại biểu Phan Văn Xựng khẳng định, lao động sản xuất là một trong 3 chức năng của quân đội ta, góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội trong gần 80 năm qua, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, việc sản xuất đáp ứng cho nhu cầu quân đội là cần thiết.

"Thực tiễn các doanh nghiệp quân đội đã và đang hoạt động có hiệu quả, sản xuất các tổ hợp liên quan đến quốc phòng, trang bị cho quân đội, phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, địa bàn khó khăn, nhất là các Binh đoàn 11, 12, 15...", đại biểu Phan Văn Xựng nói rõ. 

Mặt khác, cũng theo đại biểu Phan Văn Xựng, việc bổ sung nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ, trang bị, xây dựng doanh trại, nhiệm vụ đối ngoại, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là xây dựng chốt dân quân biên giới, khu dân cư liền kề trước chốt dân quân biên giới của Quân khu 7 trong những năm vừa qua là minh chứng cho điều này. Đây vừa là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, vừa là chiến lược quốc phòng toàn dân, phát huy tầm quan trọng của nhân dân là phên giậu bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp.  

Rà soát các quy định liên quan đến đất quốc phòng, an ninh

Đề cập đến kế hoạch quy hoạch sử dụng đất quốc phòng (Điều 68), đại biểu Phan Văn Xựng cho biết, dự thảo luật giao "Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí và quyết định phân định khu vực đất đai ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh".

Để bảo đảm đầy đủ hơn, đại biểu đề nghị bổ sung nội dung giao Chính phủ là: "Chính phủ quy định tiêu chí, khu vực quản lý nghiêm ngặt việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng, khu vực hạn chế chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng".

Theo đại biểu Phan Văn Xựng, quy định như vậy sẽ bảo đảm tính tổng thể và thống nhất cũng như bảo đảm tính bao quát ở khu vực, vị trí, diện tích đất có giá trị về quốc phòng, an ninh nhưng chưa nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, quy định như vậy cũng tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ xác định cụ thể các tiêu chí và phân định khu vực hạn chế tiếp cận đất theo đối tượng sử dụng đất liên quan đến quốc phòng, an ninh. Mặt khác cũng quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công trình quốc phòng ở các vị trí chiến lược quan trọng...

THẢO NGUYÊN