Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ ra quân đầu Xuân Quý Mão 2023 của Binh đoàn 11

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ ra quân đầu Xuân Quý Mão 2023 của Binh đoàn 11

Bàn giao chức vụ Tư lệnh Binh đoàn 11, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thành An

Bàn giao chức vụ Tư lệnh Binh đoàn 11, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thành An

Binh đoàn 11 thực ​hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Binh đoàn 11 thực ​hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng