Binh đoàn 11 nâng cao năng lực quản lý điều hành và hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Binh đoàn 11 nâng cao năng lực quản lý điều hành và hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Binh đoàn 11 hợp tác đào tạo, hỗ trợ việc làm cho nhân lực đóng tàu

Binh đoàn 11 hợp tác đào tạo, hỗ trợ việc làm cho nhân lực đóng tàu

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh đoàn 11

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh đoàn 11

Tặng quà cán bộ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 11

Tặng quà cán bộ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 11

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ ra quân đầu Xuân Quý Mão 2023 của Binh đoàn 11

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ ra quân đầu Xuân Quý Mão 2023 của Binh đoàn 11

Bàn giao chức vụ Tư lệnh Binh đoàn 11, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thành An

Bàn giao chức vụ Tư lệnh Binh đoàn 11, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thành An

Binh đoàn 11 thực ​hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Binh đoàn 11 thực ​hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng