Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4 dự và chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 9 chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 9 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Thông qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực, chủ động nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của các cấp về công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời cụ thể hóa, ban hành các nghị quyết, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn triển khai sát với thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, nội bộ đoàn kết thống nhất, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện những mặt làm được, các hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Thời gian tới, Sư đoàn 9 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 24-NQ/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Cùng với đó, sư đoàn tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn đóng quân.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Sư đoàn 9 trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Tại hội nghị, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 9 trao giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Ngay sau hội nghị, Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi đã tổ chức rút kinh nghiệm làm cơ sở để các đơn vị trong toàn quân đoàn tổ chức thành công hội nghị ở cấp mình.

Tin, ảnh: VŨ KHÁNH