Được sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan cấp trên và sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 8 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã xác định.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết. 

Trọng tâm là, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đóng quân theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức diễn tập, huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật các bài kỹ thuật bắn súng cho các đối tượng, kết quả đạt giỏi, bảo đảm an toàn.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Sư đoàn 8. 

Sư đoàn đã triển khai công tác huấn luyện dự bị động viên đúng theo Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 9; nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ khung A và khung B, đạt 97,85%, kết quả kiểm tra đạt khá; thực hiện lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện điều lệnh với rèn luyện kỷ luật; tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Các đơn vị trong toàn sư đoàn luôn bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho các đối tượng; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giá trị thu được (sau khi đã trừ chi phí) đạt 1,4 triệu đồng/người/năm; duy trì nghiêm nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật hư hỏng theo phân cấp. Tham gia Hội thi Chủ nhiệm Kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn toàn quân đạt giỏi.

leftcenterrightdel
Xây dựng cảnh quan môi trường ở Trung đoàn 9, Sư đoàn 8. 

Tại hội nghị, Sư đoàn 8 cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế như: Công tác huấn luyện có nội dung chưa sát điều kiện thực tế địa hình; khẩu khí, tác phong cán bộ huấn luyện còn yếu; việc vi phạm kỷ luật phải xử lý của cán bộ, chiến sĩ vẫn còn xảy ra; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý quân nhân có thời điểm còn chưa thật chặt.

Biểu dương những kết quả đạt được, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 8 cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh, chỉ thị công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; quản lý, sử dụng đất quốc phòng có hiệu quả, đúng pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, tổ chức huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu đúng đủ chương trình theo quy định; thực hiện tốt công tác tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023; xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên đạt chỉ tiêu theo quy định; luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy Đảng cũng như trong cơ quan, nêu cao trách nhiệm và vai trò hạt nhân đoàn kết của cán bộ chủ trì các cấp, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ...

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC