Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong 10 năm qua, quận Thanh Xuân đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân cơ bản nắm vững đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của thành phố Hà Nội.

Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được chăm lo xây dựng, củng cố, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh... 

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quận đã thực hiện hiệu quả việc kết hợp kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9%/năm, thu ngân sách tăng bình quân 13%/năm so với chỉ tiêu thành phố giao. Thường xuyên có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong việc thẩm định các dự án phát triển kinh tế-xã hội nhằm bảo đảm phù hợp với xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; quản lý chặt chẽ đất, công trình quốc phòng và các công trình có tính lưỡng dụng vừa bảo đảm cho phát triển kinh tế-xã hội vừa sẵn sàng bảo đảm cho quốc phòng, an ninh khi có tình huống.

Đồng thời, quận cũng hoàn thành toàn diện công tác quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

leftcenterrightdel
 Trao thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 10 năm, quận Thanh Xuân luôn quan tâm xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ; triển khai điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ đúng quy định, sát với khả năng và điều kiện thực tiễn của địa phương qua từng giai đoạn. Quận cũng làm tốt công tác đăng ký, quản lý, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm với chất lượng cao…

Thời gian tới, quận Thanh Xuân xác định tập trung phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; phát triển văn hóa, giáo dục cả về quy mô và chất lượng.

Cùng với đó, tiếp tục chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả theo mô hình chính quyền đô thị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định để tập trung phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quận Thanh Xuân  phát triển toàn diện, hiện đại.

Tại hội nghị, Quận ủy Thanh Xuân đã tổng kết trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN