Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam chào xã giao Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam chào xã giao Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục 12, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục 12, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Nhật Bản có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Nhật Bản có Bộ trưởng Quốc phòng mới