Nhật Bản có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Nhật Bản có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Nhật Bản và Campuchia

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Nhật Bản và Campuchia

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Hoa Kỳ, Canada

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Hoa Kỳ, Canada

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia hội đàm

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia hội đàm