Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Bộ trưởng Quốc phòng Brazil​ ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Bộ trưởng Quốc phòng Brazil​ ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng

Campuchia có tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Campuchia có tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Belarus

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Belarus

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Triều Tiên

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức diễn tập theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức diễn tập theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Quân ủy Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quân ủy Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng