Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu 1 dự và phát biểu chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu phát biểu tại hội nghị.

10 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực; công tác xây dựng đảng, bảo vệ đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ luôn được coi trọng, giữ vững sự trong sạch về chính trị của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, SSCĐ của Nhà trường. Với tinh thần “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) trong 10 năm qua, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu yêu cầu: Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu và của Nhà trường, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 28-NQTW ngày 25-10-2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCD, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn; tổ chức giáo dục đào tạo, huấn luyện theo đúng phương châm, phương pháp, chương trình, kế hoạch cho từng đối tượng; thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ trong toàn trường…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Nhân dịp này, Trường Quân sự Quân khu 1 tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ