leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Thanh, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

5 năm qua, dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Phòng Chính trị, sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, tổ chức đoàn của Nhà trường thường xuyên được củng cố, kiện toàn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; công tác Đoàn thanh niên được triển khai đồng bộ, thực hiện đạt hiệu thiết thực, tạo sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt; vai trò của tổ chức Đoàn và trách nhiệm đoàn viên thanh niên (ĐVTN) không ngừng được nâng cao; nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia; chất lượng sinh hoạt đoàn, hoạt động phong trào thanh niên và kết quả bình xét hằng năm luôn đạt vững mạnh xuất sắc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu bầu đoàn đại biểu tham gia Đại hội Đoàn cấp trên.

Tuổi trẻ nhà trường đã có 43 đề tài sáng kiến, cải tiến được nghiệm thu, ứng dụng vào công tác giảng dạy và huấn luyện của nhà trường. Củng cố xây mới 22 công trình thanh niên gồm: Khuôn viên thanh niên, Nhà cắt tóc thanh niên, nhà tâm tình đồng đội cùng gần 300 bồn hoa, chậu cảnh với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Tuổi trẻ nhà trường luôn xứng đáng là lực lượng xung kích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu trúng cử tham gia Đại hội đoàn cấp trên ra mắt trước Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội xác định đột phá nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo các đối tượng sát với thực tiễn; không ngừng nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn với chương trình hành động “Xung kích-Sáng tạo-Thích ứng-Quyết thắng”. Phấn đấu 100% cán bộ ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 12 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 1 lần thứ IX. Đảng ủy Nhà trường tặng Giấy khen cho 3 tập thể đoàn có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG