leftcenterrightdel

 Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo Đại hội.


leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch và thư ký điều hành Đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1, của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức công đoàn có bước phát triển mới về chất lượng. Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp; phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc tập hợp, giáo dục đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Dương Đình Thông tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” và hai khâu đột phá: Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn Quân khu 1 theo chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến vươn lên của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Dương Đình Thông yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công đoàn phù hợp thực tiễn. Thực hiện tốt hai khâu đột phá, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến giáo dục pháp luật; rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống. Xây dựng cho cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu 1 tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028)

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức công đoàn để tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn; hướng các hoạt động công đoàn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không" và Phong trào Thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; không ngừng cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt, học tập để đoàn viên công đoàn, người lao động gắn bó, yên tâm xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: KIM ANH – BÙI HIỆP

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan