leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 kiểm tra công tác vật chất, trang bị các thành phần tham gia diễn tập. 

Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn. Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ Quân khu. Do làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là các loại văn kiện, kế hoạch, bài tập, sa bàn nên cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khung tập các cấp đã thể hiện rõ vị trí, vai trò điều hành của người chỉ huy; năng lực, trình độ tham mưu của cơ quan các cấp. Với quan điểm vừa tập vừa bồi dưỡng, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh phương án, kế hoạch sát thực tiễn, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới.

leftcenterrightdel

Các lực lượng báo cáo đề đạt với Tư lệnh chiến dịch trong diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ.

Qua diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực công tác chỉ huy tham mưu tác chiến của chỉ huy, cơ quan và đơn vị; khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang trong tác chiến phòng thủ Quân khu; đồng thời làm rõ nhiều vấn đề quan trọng về đối tượng, âm mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến và khả năng sử dụng lực lượng, phương tiện của địch khi tiến công vào địa bàn Quân khu; đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng, phương thức tác chiến phòng thủ Quân khu; phương thức hiệp đồng tác chiến, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các công tác bảo đảm trong tác chiến phòng thủ Quân khu. Qua đó, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến các cấp; nâng cao trình độ, khả năng tác chiến phòng thủ Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ - GIANG NAM - BÙI HIỆP

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.