Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn. Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ Quân khu.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra và nâng cao trình độ, năng lực công tác chỉ huy tham mưu tác chiến của chỉ huy, cơ quan và đơn vị; khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang trong tác chiến phòng thủ Quân khu 1. Thông qua diễn tập làm rõ nhiều vấn đề quan trọng về đối tượng, âm mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến và khả năng sử dụng lực lượng, phương tiện của địch khi tiến công vào địa bàn Quân khu; đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng, phương thức tác chiến phòng thủ Quân khu; phương thức hiệp đồng tác chiến, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các công tác bảo đảm trong tác chiến phòng thủ Quân khu. Qua đó, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến các cấp; nâng cao trình độ, khả năng tác chiến phòng thủ Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi khai mạc. 

Phát biểu khai mạc diễn tập, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập phát huy vai trò trách nhiệm trong diễn tập, vận dụng linh hoạt các quan điểm, nguyên tắc, gắn lý luận với thực tiễn và phát huy tư duy sáng tạo, trong tham mưu, đề xuất các phương án, chỉ huy, điều hành diễn tập. Chấp hành nghiêm công tác bảo đảm bí mật, an toàn; nhất là quản lý các văn bản tài liệu mật và chấp hành thời gian, kế hoạch diễn tập. Các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật và thực hiện ăn ở chính quy trong diễn tập. Các bộ phận theo dõi, chỉ đạo, đánh giá khách quan, chỉ rõ những điểm yếu cho cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong trong 3 ngày, kết thúc ngày 31-8-2023.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ - GIANG NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.