Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ nghiên cứu, học tập 9 chuyên đề về: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó tham mưu trưởng Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc lớp học, Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó tham mưu trưởng Quân khu 1 yêu cầu các đồng chí báo cáo viên thực hiện tốt từng nội dung chuyên đề, tích cực cập nhật, bổ sung các thông tin mới về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là một số chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đối với các học viên, cần chấp hành nghiêm quy định lớp học; tích cực học tập, nghiên cứu, làm cơ sở để vận dụng trong tham mưu, tổ chức thực hiện trên cương vị, chức trách được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

 Sau khi hoàn thành lớp học, các học viên vận dụng kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn, chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG