Đến dự và chỉ đạo khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Long An.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phát biểu.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sẽ diễn ra trong thời gian 15 ngày, nhằm trang bị cho các học viên những nội dung mới về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở...

Đồng thời, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên trên cương vị công tác được giao, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ quan, địa phương đạt kết quả cao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. 

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, Đại tá Trần Văn Trai yêu cầu ban tổ chức lớp bồi dưỡng và giảng viên thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ học tập theo môi trường quân đội, chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng và các điều kiện cho giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả. Cùng với đó, tổ chức giảng dạy đúng, đủ, nội dung, thời gian theo quy định, vận dụng các nội dung lý luận cơ bản, gắn với tình hình thực tiễn ở cơ quan, địa phương cho học viên vận dụng viết bài kiểm tra, thu hoạch.

Đối với các học viên, Đại tá Trần Văn Trai đề nghị học tập nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy định, tích cực nghe giảng, chủ động nghiên cứu tài liệu, đoàn kết, khiêm tốn, học hỏi nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng và an ninh, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: QUANG SANG