leftcenterrightdel

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng của Binh đoàn 16.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 3 ngày, nhằm trang bị cho các học viên những nội dung mới về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội; hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh; phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và địa bàn an toàn…

Qua đó, nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đồng thời làm cơ sở vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 phát biểu khai mạc lớp học. 

Phát biểu khai mạc lớp học,  Đại tá Lê Quang Sáu yêu cầu ban tổ chức lớp bồi dưỡng và tổ báo cáo viên duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ học tập, chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng và tổ chức giảng dạy đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch; tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đúng quy định. Các học viên chấp hành nghiêm quy định lớp học, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra...

Tin, ảnh: ANH ĐỨC