Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị khẳng định, 10 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết số 513. Hoạt động của ngành tài chính quân đoàn có nền nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thường vụ, Đảng ủy Quân đoàn 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp khai thác hiệu quả nguồn tài chính.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự hội nghị.

Phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tỷ lệ phân cấp ngân sách nghiệp vụ cho các đơn vị hằng năm đều đạt trên 80%; ngân sách bảo đảm cho tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn đạt 100%. Công tác dự toán ngân sách; tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… đều được lãnh đạo chặt chẽ.

Đảng ủy Quân đoàn 3 và các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo kiện toàn cơ quan tài chính, cán bộ, nhân viên tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính và phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, xây dựng các điển hình tiên tiến trong ngành tài chính.

Tích cực quy hoạch và phát triển các khu tăng gia sản xuất tập trung, chăm sóc, khai thác cây công nghiệp và tham gia một số hoạt động dịch vụ, tạo nguồn thu ổn định cho đơn vị. Hiện toàn quân đoàn có gần 835,5ha cây cao su; 195,7ha cây cà phê; 3,3ha cây hồ tiêu; 917,7ha cây công nghiệp khác và hơn 5.300 con lợn thịt, 645 con lợn nái, 590 con dê, 51.000 con gia cầm.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh trao thưởng cho các đơn vị.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và mạnh mẽ công tác tài chính của quân đoàn, phù hợp với quá trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước, quân đội và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội…

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân đoàn 3 đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN