Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định, qua 15 năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 382, công tác kỹ thuật của Quân đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Trên cơ sở nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Quân đoàn 3 đã ra và ban hành nghị quyết với những nội dung, biện pháp sát đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ đơn vị, tích cực đổi mới phương pháp bảo đảm kỹ thuật, gắn với thực hiện Cuộc vận động 50.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu về dự hội nghị

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, nên cán bộ, đảng viên và chiến sĩ nâng cao nhận thức về thực hiện các nhiệm vụ; chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT được nâng lên; đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật các cơ quan, đơn vị thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng và được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, xây dựng ngành kỹ thuật của Quân đoàn 3 vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện tốt công tác kỹ thuật giai đoạn 2022 - 2030 và những năm tiếp theo, hội nghị đã tập trung thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác kỹ thuật phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị qua từng giai đoạn. Trong đó, chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; khai thác, sử dụng có hiệu quả VKTBKT hiện có và VKTBKT mới; bảo đảm kịp thời về số lượng, chất lượng, đồng bộ và độ tin cậy VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ khác.

Bên cạnh đó duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu kỹ thuật, trình độ khai thác, sử dụng VKTBKT; xây dựng cơ quan kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật vững mạnh, tinh, gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI