Hội nghị khẳng định, 6 tháng qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn được nâng lên; đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, gắn với xây dựng địa bàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Làm tốt công tác tuyển nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 83% khá, giỏi (42% giỏi); kiểm tra "3 tiếng nổ" chiến sĩ mới đạt khá, giỏi. Trong đó có 2 đại đội đạt "3 tiếng nổ" giỏi; tham gia hội thi diễn tập chỉ huy cơ quan các trung đoàn khung thường trực và hội thi điều lệnh đạt kết quả khá.

Tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, quân đoàn; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và đơn vị.

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”; “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tổ chức tập huấn vũ khí, trang bị kỹ thuật mới bảo đảm an toàn, đúng kế hoạch và đạt chất lượng tốt...

leftcenterrightdel
Đại biểu dự hội nghị. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 xác định: Tập trung mọi nỗ lực thực hiện thắng lợi chủ trương “một tập trung, ba khâu đột phá”. Xây dựng Đảng bộ quân đoàn trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu, quân đoàn vững mạnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DANH QUANG-CHIẾN THẮNG