Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Văn Kha, Phó bí thư Đảng ủy, Quyền tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân chủng; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị đánh giá, sau 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện đề án, công tác giáo dục chính trị của Quân chủng được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, tiến bộ rõ rệt, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng. 100% cán bộ giảng dạy chính trị đạt yêu cầu, trong đó 85,7% khá, giỏi, tăng so với trung bình chung chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị giai đoạn 2013-2018 là 9,18%. Kết quả học tập chính trị của bộ đội 10 năm (2013-2023), qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó trung bình chung 84,5% khá, giỏi, tăng so với trước khi triển khai thực hiện Đề án là 8,5%.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, cơ quan chính trị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ và đạt được hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng định hướng các nội dung thảo luận.
leftcenterrightdel
 Hội nghị đánh giá công tác giáo dục chính trị tại đơn vị của Quân chủng Phòng không-Không quân được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, tiến bộ rõ rệt.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124 và đề án; tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; định hướng đúng đắn tư tưởng cho bộ đội, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” cùng với tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Trong tiến hành công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý cần hiểu sâu về nội dung, hiểu rõ về đối tượng để có cách tiếp cận phù hợp, đồng thời nắm chắc, linh hoạt về phương pháp triển khai, vừa giáo dục chính quy các nội dung đã được thống nhất ở các đơn vị và toàn quân, vừa kết hợp mời các chuyên gia, củng cố kiến thức cho người học. Thông qua giáo dục chính trị, bồi dưỡng về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thế giới quan, phương pháp luận; quán triệt, truyền bá, triển khai các chỉ thị, nghị quyết... của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, chuyển hóa nhận thức thành hành động cho cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm phục vụ công tác giáo dục chính trị của Quân chủng Phòng không-Không quân. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh việc quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Cùng với quan tâm cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục chính trị, Quân chủng cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH