Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu; các thành viên Ban chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu kết luận hội nghị tổng kết.

Báo cáo do Thiếu tướng Đỗ Mạnh Vui, Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo trình bày tại hội nghị khẳng định: Năm 2022, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Tổng Tham mưu đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên mạng truyền số liệu quân sự ngày càng chuyển biến, đạt hiệu quả cao; nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, dần hình thành thói quen xử lý công văn, giải quyết công việc trên môi trường mạng máy tính.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Hệ thống giao ban trực tuyến, giao ban theo mô hình phòng họp không sử dụng giấy đã phát huy hiệu quả, bảo đảm chỉ huy, chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được chú trọng; các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về nội dung này. Công tác xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Tổng Tham mưu đã được triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt, dự án nâng cao năng lực hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Tổng Tham mưu được triển khai đã góp phần củng cố, nâng cấp hạ tầng mạng, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ tốt công tác xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đỗ Mạnh Vui trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Vui đã trình bày dự thảo Kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2023.

Qua nghe báo cáo, dự thảo kế hoạch và ý kiến tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử năm 2023 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng, tác dụng thiết thực và yêu cầu cấp thiết của việc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Triển khai nghiêm túc kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Ban chỉ đạo các cấp; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, người lao động chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, nghiệp vụ cơ yếu.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc có sử dụng chữ ký số, mở rộng phạm vi ứng dụng; đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản qua mạng; tích cực sử dụng phần mềm dùng chung để chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc; cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp sử dụng các phần mềm chuyên ngành, triển khai các dự án, nhiệm vụ đã được thủ trưởng các cấp phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường tỷ lệ kết nối máy tính quân sự; thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các cấp, bảo đảm tốt an toàn thông tin trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN