Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trực tiếp giới thiệu nội dung hội nghị.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam-Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình...

leftcenterrightdel

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam giới thiệu nội dung Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: KIM NGỌC

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung của hội nghị đã thông qua; làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của hội nghị lần này. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị, sau hội nghị này, các cơ quan đơn vị tổ chức phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo đúng công điện của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và hướng dẫn chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng hiệu quả cao. Trong đó cần tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm rõ những nội dung hội nghị đã thông qua.

DUY ĐÔNG