Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tham dự đại hội. Cùng dự có đại biểu một số cơ quan chức năng của Tổng cục CNQP; đại diện chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong Kho, cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Báo cáo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Gia Quang, Chính trị viên Kho K752 khẳng định Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã hướng vào thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực to lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trọng tâm là tổ chức tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển hàng hóa đúng theo kế hoạch của Tổng cục CNQP bảo đảm nhanh gọn, kịp thời.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại đại hội. 

Đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ công tác kho hàng, dồn chuyển, quy hoạch, sắp xếp vật tư trong các nhà kho gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, chính xác, bảo đảm thuận tiện trong bảo quản và quản lý. Đồng thời, chủ động xây dựng nhiều phương án bảo vệ, duy trì chặt chẽ chế độ nội quy, nguyên tắc quản lý cấp phát; đầu tư trang bị, dụng cụ, phương tiện và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên luyện tập nâng cao khả năng cơ động, xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt, để khai thác, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản, bảo dưỡng hàng hóa, vật tư, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã chủ động mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ thủ kho và tổ chức thi thủ kho giỏi, bảo vệ kho tốt; thường xuyên huấn luyện bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, huấn luyện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy các kỹ năng cần thiết để bảo đảm an toàn vật tư, hàng hóa. Đồng thời, Kho thực hiện quản lý theo phân cấp; ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, bảo quản vật tư chuyên ngành, vật tư công nghiệp quốc phòng và vật tư quốc gia… đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Giấy khen tặng các cá nhân thuộc Kho K752.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Kho K752 trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Giai đoạn 2024-2029, Kho K752 tập trung hướng Phong trào TĐQT vào trọng tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Đức Tăng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Kho K752 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tổ chức Phong trào TĐQTphải bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp; hướng mục tiêu thi đua vào việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, quản lý các loại vật tư, hàng hóa bảo đảm chất lượng, hiệu suất, an toàn...

Tại Đại hội, Thủ trưởng Tổng cục CNQP; Đảng ủy, chỉ huy Kho K752 đã tuyên dương và trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: PHƯƠNG MAI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.