leftcenterrightdel
Trung tướng Hồ Quang Tuấn phát biểu tại buổi lễ.  

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ Tổng cục CNQP và Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP chủ trì buổi lễ.

Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, thủ trưởng Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. Toàn Tổng cục đã triển khai thực hiện 169 đề tài, nhiệm vụ, trong đó có 16 đề tài cấp Quốc gia, 62 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 91 đề tài cấp Tổng cục. Các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng tiến độ và chất lượng đề ra, đến nay đã đánh giá, nghiệm thu 62 đề tài, nhiệm vụ đạt yêu cầu. Trong đó có 52/62 đề tài được kiến nghị cho áp dụng vào sản xuất, sửa chữa, sản xuất loạt “0” và tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo trong Quân đội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Hồ Quang Tuấn tặng hoa chúc mừng cơ quan quản lý khoa học công nghệ, đơn vị nghiên cứu và các đồng chí được công nhận chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật ngạch cao cấp năm 2023.  
leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng các tập thể được Bộ Quốc phòng khen thưởng về nghiên cứu khoa học năm 2023; các công trình đoạt Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. 
leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Hồ Quang Tuấn và Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng trao khen thưởng tặng các tác giả đoạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.  

Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, giảm sức lao động và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất. Năm 2023, toàn Tổng cục có hơn 2.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng sản xuất, làm lợi hơn 50 tỷ đồng.

Đối với kết quả tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và các giải thưởng về khoa học công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, năm 2023, tuổi trẻ Tổng cục đã có 34 đề tài sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi Trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24, dẫn đầu toàn quân về số lượng công trình đoạt giải cao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng cục CNQP chúc mừng cơ quan quản lý công nghệ của Tổng cục, 4 viện nghiên cứu và các đồng chí được nhận chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ ngạch cao cấp. Trao giấy chứng nhận chức danh chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ ngạch chính năm 2023. Tuyên dương và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2023; tuyên dương các tác giả đoạt giải Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2023.

Tin, ảnh: HƯƠNG ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.