leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị và 100 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Tổng cục Chính trị.

Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ IX có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X. Tập trung đánh giá kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Cơ quan Tổng cục Chính trị 5 năm (2018-2023); khẳng định những thành tích đã đạt được, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị 5 năm (2023-2028) sát với tình hình nhiệm vụ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Cơ quan Tổng cục Chính trị; đồng thời sáng suốt phát hiện, lựa chọn những cán bộ, đoàn viên công đoàn có đủ năng lực trình độ, thực sự tiêu biểu để bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh nhấn mạnh: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và tổ chức công đoàn; thể hiện được tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, động viên mọi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Xác định hai khâu đột phá

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội.

Báo cáo chính trị do Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác quần chúng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân trình bày tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị, triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động Đại hội đại biểu công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ VIII (2018-2023). Có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp trong công tác giáo dục chính trị, pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức công đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động được nâng lên; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; năng động, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học kỹ thuật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh và các đại biểu dự Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”, Đại hội xác định hai khâu đột phá: Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do công đoàn phát động, gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Lê Quang Minh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích đạt được trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị 5 năm qua; đồng thời ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị để tổ chức công đoàn trong Cơ quan Tổng cục Chính trị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng định hướng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trung tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh: Đại hội là dịp để cán bộ, đoàn viên công đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn đường lối, quan điểm của Đảng về phong trào công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Quang Khải, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV In Quân đội 1 phát biểu tại Đại hội. 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thanh Truyền, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 phát biểu tham luận tại Đại hội. 
leftcenterrightdel
 Trung tá Đặng Thị Bích Trang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Để phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị ngày càng hiệu quả, Trung tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX và các quan điểm, tư tưởng của Đảng về hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, nhất là Nghị quyết số 02 ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; xây dựng tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp vững mạnh, đủ năng lực tổ chức để nghiên cứu, tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hiệu quả công tác công đoàn trong Cơ quan Tổng cục Chính trị.  

leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. 

Nhấn mạnh vai trò, hiệu quả của các phong trào thi đua đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động, Trung tướng Lê Quang Minh cho rằng, cần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, tạo động lực để đoàn viên, người lao động phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, công trình, sáng kiến tiêu biểu. Tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ”, “5 nhất, 3 không”... có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Đối với đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, Trung tướng Lê Quang Minh đề nghị cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác, rèn luyện bản lĩnh ý chí trước mọi khó khăn thách thức; thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng ứng xử văn hóa nghĩa tình, đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội.  

Trên cơ sở báo cáo chính trị, sự gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị 5 năm (2023-2028) của đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực thảo luận, phân tích làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua, kết quả thực hiện chương trình hành động do Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ VIII đề ra.

Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo Báo cáo chính trị của Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị tại Đại hội.

Nội dung đại hội sẽ được phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếp tục cập nhật.

Tin, ảnh: KIM ANH – TUẤN HUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.