Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì hội thảo. Đoàn Chủ tịch Hội thảo còn có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng. Tham dự hội thảo có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; Quân khu 4; lãnh đạo các cơ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội...

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch tại hội thảo.   

 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc hội thảo. 

Hội thảo lần này tập trung làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đến mọi mặt của đời sống xã hội và các cơ quan, đơn vị Quân đội; đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của Quân đội là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu tham gia hội thảo đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đề ra chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “Hội thảo khoa học lần này nhằm tiếp tục khẳng định sâu sắc chức năng đội quân công tác của Quân đội, làm lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân trong bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển một nền kinh tế xanh phát triển bền vững, con người thân thiện với môi trường tự nhiên”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo. 

Trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết: “Tại hội thảo này, Ban tổ chức nhận được hơn 60 bài tham luận, báo cáo khoa học của lãnh đạo, chỉ huy, các tướng lĩnh và các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội. Các tham luận với những tư liệu mới, nhận thức mới với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau sẽ góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh; đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm và những giải pháp hạn chế, khắc phục ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu của Quân đội hiện nay”.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Võ Dũng phát biểu chào mừng hội thảo. 

Phát biểu chào mừng hội thảo, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính uỷ Quân khu 4 cho biết: “Hội thảo góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đến mọi mặt của đời sống xã hội và trong Quân đội nói chung, LLVT Quân khu 4 nói riêng. Bộ tư lệnh Quân khu kính mong các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học có các tham luận tiếp cận làm rõ thêm những tác động của biến đổi khí hậu đối với địa bàn Quân khu 4 cũng như các giải pháp nhằm ứng phó với những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Trên cơ sở đó, giúp LLVT Quân khu có những chủ trương, giải pháp phù hợp trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sức khỏe bộ đội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu”.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội thảo. 

Sau gần 3 giờ làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội thảo khoa học “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường” đã hoàn thành chương trình, nội dung kế hoạch đề ra.

Các tham luận trình bày tại hội thảo cũng như gửi về trong cuốn kỷ yếu đều tập trung làm rõ, xác định lực lượng Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục sự cố và bảo vệ môi trường… Qua đó, chỉ ra những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị nhằm cải tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho bộ đội và nhân dân, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế ở một số cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đại biểu tham quan trưng bày các nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Kết luận hội thảo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trí tuệ, khoa học của các đại biểu tại hội thảo. Các bài tham luận của các đại biểu với nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao; góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đến mọi mặt của đời sống xã hội và các cơ quan, đơn vị quân đội; đề xuất nhiều giải pháp về công tác truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Thành công của Hội thảo sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Quân ủy Trung ươngBộ Quốc phòng trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, nhất là trong thời đại kỷ nguyên số với những tác động môi trường và sức khỏe của con người có sự khác biệt và trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách trước mắt và lâu dài.

Sau hội thảo này, Tổng cục Chính trị yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là Quân khu 4, cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu vận dụng kết quả hội thảo vào thực tiễn, vận dụng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đối với các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài quân đội đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, bom, mìn, chất độc hóa học còn sót lại, tồn lưu sau chiến tranh.

Về những kiến nghị của các đại biểu, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhiệm vụ khắc phục ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Tin, ảnh: ANH TẦN – HOA LÊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.