Dự hội nghị có Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, khoa thuộc Học viện Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả đào tạo tại hội nghị cho biết: Năm học 2021-2022, Học viện Quốc phòng có nhiều nỗ lực trong đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện - đào tạo; chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Học viện đã hoàn thành kế hoạch huấn luyện - đào tạo gần 800 học viên theo chức vụ, học vị, đào tạo quốc tế, đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đặc biệt tổ chức lớp tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra với chương trình đào tạo chặt chẽ và nghiêm túc. Kết quả năm học 2021 - 2022, 100% học viên đạt yêu cầu trở lên.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, học viện vận dụng tốt phương pháp dạy học tích cực, thực hiện phương châm “3 thực chất” (Dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất) và phương châm “2 thiết thực” (nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực); giảm giảng lý thuyết, tăng các nội dung thảo luận, thực hành, nghiên cứu thực tế, diễn tập; chủ động ứng dụng công nghệ quản lý, công nghệ dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Về nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học, học viện đã tổ chức nghiệm thu 33 đề tài các cấp, 215 tài liệu huấn luyện và dạy học các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Việt Khoa biểu dương những kết quả học viện đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, thời gian tới, Học viện Quốc phòng cần tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tích cực; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”...

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, khoa, hệ của học viện đã cùng thảo luận, đóng góp tham luận với nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng huấn luyện - đào tạo của học viện.

Tin, ảnh: THU THẢO