Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại các tỉnh biên giới phía Bắc

Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại các tỉnh biên giới phía Bắc

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên

Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên

Học viện Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học viện Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học viện Quốc phòng tham quan thực tế tại Sư đoàn 363

Học viện Quốc phòng tham quan thực tế tại Sư đoàn 363

Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại Quân khu 7

Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại Quân khu 7

Học viện Quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 95

Học viện Quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 95

Học viện Quốc phòng bế giảng các lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy - tham mưu cao cấp và lớp cao học năm 2023-2024

Học viện Quốc phòng bế giảng các lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy - tham mưu cao cấp và lớp cao học năm 2023-2024