Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tìm hiểu thực tế và làm việc tại Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tìm hiểu thực tế và làm việc tại Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng

Học viện Quốc phòng bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 90

Học viện Quốc phòng bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 90

Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) hành quân về nguồn, đền ơn đáp nghĩa

Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) hành quân về nguồn, đền ơn đáp nghĩa

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Học viện Hậu cần

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Học viện Hậu cần

Học viện Quốc phòng: Tọa đàm, trao đổi công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Học viện Quốc phòng: Tọa đàm, trao đổi công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quản lý Quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quản lý Quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam

Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo ngắn hạn

Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo ngắn hạn