Học viện Quốc phòng: Tổng kết 5 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

Học viện Quốc phòng: Tổng kết 5 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

Học viện Quốc phòng bế giảng năm học 2021-2022

Học viện Quốc phòng bế giảng năm học 2021-2022

Học viện Quốc phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 86

Học viện Quốc phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 86

Học viện Quốc phòng bế giảng lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4

Học viện Quốc phòng bế giảng lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4

Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Học viện Quốc phòng và Sư đoàn 372 tọa đàm về quân sự, quốc phòng

Học viện Quốc phòng và Sư đoàn 372 tọa đàm về quân sự, quốc phòng

Giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ