Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh: Khóa học sẽ giúp các đồng chí học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định, đánh giá tình hình, giải quyết tốt các vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu khai giảng khóa học. 

Từ đó, Thượng tướng Trần Việt Khoa yêu cầu: Các đồng chí học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 86 nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quân sự, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu khóa học.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh lễ khai giảng.

Trong thời gian hơn một tháng, các học viên khóa học sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề về chiến lược quốc phòng của các nước liên quan đến QPAN của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về QPAN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân...

Các học viên cũng sẽ được nắm bắt các nội dung về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền biên giới quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm về công tác QPAN kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội với các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tin, ảnh: DUY VĂN