Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc học viện chủ trì lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy học viện...

Sau hơn 1 tháng học tập, các học viên đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam...

leftcenterrightdel
Tr
Thượng tướng Trần Việt Khoa, phát biểu tại lễ bế giảng.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã tham gia nghiên cứu thực tế, tọa đàm, trao đổi tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua học tập, kết hợp trao đổi, thảo luận, nghiên cứu thực tế, các học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh... Đây là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn rất quý để các học viên nâng cao trình độ nhận thức, tư duy dự báo chiến lược, khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tướng Trần Việt Khoa mong muốn sau tập huấn, các học viên tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh đang đặt ra. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định, kết luận của Trung ương, cụ thể là Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời, trên cương vị chức trách của mình, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG