Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị và có nhiều biện pháp lãnh đạo sát, đúng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng được nâng lên. Thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh. Học viện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận đánh giá cao và biểu dương vai trò của các cơ quan, lực lượng đã tham gia cung cấp thông tin, định hướng đấu tranh; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 của Học viện đã phát huy tốt vai trò trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Trong thời gian tới, Đảng ủy Học viện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Tiếp tục phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 của Học viện nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Kịp thời định hướng nội dung đấu tranh cho các cơ quan, đơn vị cũng như theo dõi, duy trì hoạt động của các blog, fanpage trong Học viện bảo đảm hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Gắn hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với thực hiện các nhiệm vụ của Học viện; thường xuyên cập nhật, bổ sung vào biên soạn giáo trình, bài giảng những vấn đề các thế lực thù địch, phản động đang xuyên tạc, chống phá để tăng tính thực tiễn cũng như nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng bài báo đấu tranh trên không gian mạng...

Tin, ảnh: THỦY TIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.