Thông tin tuyển sinh của Học viện Quân y trong năm 2024

Thông tin tuyển sinh của Học viện Quân y trong năm 2024

Đảng ủy Học viện Quân y sơ kết thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847

​

Đảng ủy Học viện Quân y sơ kết thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 ​

Học viện Quân y hoàn thành tốt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa

​

Học viện Quân y hoàn thành tốt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa ​

Học viện Quân y khám bệnh, tư vấn sức khỏe tại tỉnh Điện Biên

Học viện Quân y khám bệnh, tư vấn sức khỏe tại tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác Học viện Quân y dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đoàn công tác Học viện Quân y dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Học viện Quân y tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ XIV

Học viện Quân y tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ XIV