Học viện Quân y kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Học viện Quân y kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Học viện Quân y tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022

Học viện Quân y tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022

Học viện Quân y khai giảng năm học 2022-2023

Học viện Quân y khai giảng năm học 2022-2023

Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Học viện Quân y tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022

Học viện Quân y tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022

Hơn 400 đoàn viên, thanh niên Học viện Quân y tham gia hiến máu tình nguyện

Hơn 400 đoàn viên, thanh niên Học viện Quân y tham gia hiến máu tình nguyện