Tọa đàm đã tập trung đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT ở đơn vị cơ sở trong toàn Học viện Hải quân. Các ý kiến đã phân tích, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, kỹ năng trong triển khai, tổ chức thực hiện hoạt động CTĐ, CTCT; kỹ năng tổ chức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội…

leftcenterrightdel

Chuẩn đô đốc Chu Ngọc Sáng, Chính ủy Học viện Hải quân chủ trì tọa đàm. 

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên chuyển loại chính trị rất sôi nổi phát biểu, trao đổi các nội dung hoạt động CTĐ, CTCT ở đơn vị cơ sở. Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Lớp trưởng Lớp chuyển loại chính trị CV29A chia sẻ: “Những kinh nghiệm được trao đổi trong thời gian tọa đàm giúp mỗi học viên chúng tôi có kiến thức thực tiễn quý báu, làm cơ sở cho quá trình học tập và sau khi về công tác tại các đơn vị”.

leftcenterrightdel

Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Lớp trưởng Lớp chuyển loại chính trị CV29A trao đổi tại tọa đàm. 

Phát biểu kết luận tọa đàm, Chuẩn đô đốc Chu Ngọc Sáng yêu cầu cấp ủy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, người chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, nhiệm vụ của Học viện và các đơn vị; triển khai tổ chức đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, sáng tạo, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; thực hiện có hiệu quả các giải pháp, vận dụng các bài học kinh nghiệm trong điều kiện mới, các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng Học viện Hải quân vững mạnh về chính trị, làm cơ sở hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Thông qua tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT, từ đó, xác định trách nhiệm, quyết tâm, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT ở đơn vị cơ sở, góp phần xây dựng Học viện Hải quân vững mạnh toàn diện, đào tạo ra nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HUY TỨ - ĐẠI DƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.