Năm 2023, cùng với các đơn vị trong toàn Quân chủng, Học viện Hải quân thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Học viện tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân; sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan chức năng cấp trên, chính quyền địa phương, các đơn vị trên địa bàn đóng quân.

leftcenterrightdel

Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó tư lệnh Hải quân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; triển khai hiệu quả các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đồng bộ, kịp thời, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ. Cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Học viện Hải quân trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng biểu dương những kết quả đạt được của Học viện trong năm 2023, đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng yêu cầu trong thời gian tới, Học viện Hải quân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng ủy các cấp về công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; bám sát nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, công nghệ thông tin trong chỉ huy, quản lý, giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực, tiêu biểu, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ chất lượng cao, bổ sung phát triển lực lượng, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: DUY KHƯƠNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.