Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã từng bước hình thành hệ thống dữ liệu số để quản lý tiềm lực của Bộ (về quân nhân, vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, vật chất hậu cần, đất quốc phòng, các công trình trên đất…). Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng bước đầu đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dữ liệu số trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Danh mục cơ sở dữ liệu trong Bộ Quốc phòng từng bước được quy hoạch, hình thành. Mã định danh điện tử quân nhân, khung mã định danh trang bị, vật tư kỹ thuật đang được xây dựng và triển khai thử nghiệm trong thời gian tới. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu gốc như định danh điện tử quân nhân, mã định danh vũ khí trang bị kỹ thuật nhóm I, mã định danh vật tư ngành hậu cần… Hầu hết các ý kiến thống nhất cần có hướng dẫn về các chuẩn của cơ sở dữ liệu, chuẩn kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Bộ tư lệnh 86 xây dựng hướng dẫn về quy cách định danh điện tử, đặt tên dữ liệu thống nhất trong Bộ Quốc phòng; chuẩn kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu trong Bộ Quốc phòng; quy chế chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu trong Bộ Quốc phòng.

Văn phòng Bộ Quốc phòng tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn hóa các chế độ báo cáo trong toàn quân theo hướng sử dụng dữ liệu số trên nền tảng phần mềm báo cáo, thuận tiện cho báo cáo, trích xuất dữ liệu theo thời gian thực. Cục Quân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Quân lực toàn quân”, trong đó, sớm đưa dữ liệu định danh điện tử quân nhân, vũ khí trang bị nhóm I vào sử dụng.

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức thử nghiệm phần mềm quản lý, cấp phát mã định danh điện tử trang bị kỹ thuật nhóm II, vật tư kỹ thuật trên cơ sở khung mã do tổng cục ban hành để đánh giá, nhân rộng trong toàn quân. Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng tăng cường sử dụng dữ liệu số trong chỉ đạo, điều hành, hình thành thói quen làm việc trên môi trường điện tử để phát huy sức mạnh dữ liệu.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.