Văn phòng Bộ Quốc phòng khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và chuyển đổi số năm 2023

Văn phòng Bộ Quốc phòng khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và chuyển đổi số năm 2023

Đại tướng Phan Văn Giang: Tổng cục Kỹ thuật phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật

Đại tướng Phan Văn Giang: Tổng cục Kỹ thuật phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Văn phòng Bộ Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa

Văn phòng Bộ Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Quốc phòng

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Quốc phòng

Trung tướng Trịnh Văn Quyết tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác tư tưởng, Bộ Quốc phòng Belarus

Trung tướng Trịnh Văn Quyết tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác tư tưởng, Bộ Quốc phòng Belarus

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào