Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo đại hội.

Báo cáo trung tâm tại đại hội cho thấy: Những năm qua, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Điện ảnh Quân đội nhân dân luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời.

Hằng năm, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đặc biệt, bảo đảm đúng kế hoạch, hướng dẫn của các cấp; nội dung các phong trào thi đua và công tác khen thưởng luôn bám sát đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hướng các mục tiêu thi đua vào thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và khắc phục khâu yếu, mặt yếu, động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội.

Từ Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội, Tổng cục Chính trị và đơn vị.

Trong 5 năm, Điện ảnh Quân đội nhân dân có 10 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 20 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến; 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 41 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 152 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen các cấp.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì rút kinh nghiệm đại hội. 

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng của đơn vị được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp; bám sát tiêu chuẩn, đối tượng; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng nên có nhiều chuyển biến tiến bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, chú trọng việc khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy Phong trào Thi đua Quyết thắng ngày càng có sức lôi cuốn, lan tỏa rộng.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân trao thưởng tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng.  

Trong thời gian tới, Điện ảnh Quân đội nhân dân xác định tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh triển khai thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng theo hướng thực chất, có chiều sâu, phát triển thành cao trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp; phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động; xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm hạt nhân, động lực cho Phong trào Thi đua Quyết thắng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, tuyên truyền phim, quay, lưu trữ tư liệu, xây dựng Đảng bộ Điện ảnh Quân đội nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có bước chuyển biến tiến bộ vững chắc.

Sau đại hội, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì rút kinh nghiệm đại hội.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.