6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 1 cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Công tác giáo dục đào tạo đã hoàn thành kế hoạch, nội dung chương trình, kết quả đạt khá.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên tốt nghiệp ra trường được nâng lên, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, các phong trào thi đua hoạt động thường xuyên và đạt chất lượng; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật chuyển biến rõ rệt; công tác hậu cần, kỹ thuật luôn bảo đảm đúng, đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Đại tá Trần Thanh, Bí thư Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu 1 chủ trì hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 1 xác định đột phá nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Theo đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên về công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; chấp hành nghiêm quy chế giáo dục-đào tạo; tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, sơ kết rút kinh nghiệm.

Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy tắc, quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, giáo dục, đào tạo; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn. Phấn đấu 100% các đối tượng học viên tốt nghiệp ra trường; các bài thi, kiểm tra có 75% trở lên số học viên trong đại đội (lớp) đạt khá, giỏi, trong đó có 35% đạt giỏi. Huấn luyện tại chức sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên đạt khá, giỏi. Thi đua, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47... 

Tin và ảnh: BÙI HIỆP