Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển điều hành hội nghị. Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển; Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Phạm Quốc Hóa, Phó chính ủy Bộ tư lệnh 86.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển thông tin: Đảng ủy Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng quán triệt nghiêm túc các mục tiêu quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp của các Nghị quyết; cụ thể hóa các nội dung của các Nghị quyết vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, quy chế lãnh đạo, nghị quyết chuyên đề qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế; bổ sung nội dung, nhiệm vụ giải pháp trong triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng.

leftcenterrightdel

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị do Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức sáng 29-9.

Trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, cấp ủy Đảng các cấp trong Đảng bộ Cảnh sát biển thường xuyên quán triệt, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại cảnh sát biển, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm tới cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động trong toàn lực lượng và các tầng lớp nhân dân được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

leftcenterrightdel
Trung tướng Bùi Quốc Oai điều hành hội nghị. 

Về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, mở rộng hạ tầng mạng máy tính quân sự, hệ thống các phần mềm dùng chung; chủ động xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin vào diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả tốt; phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh 86, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội triển khai nhiều giải pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trên mạng truyền số liệu quân sự, internet, nâng cao năng lực phòng, chống chiến tranh không gian mạng; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, văn hóa quốc gia, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Đình Cường báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu về ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Trung tướng Bùi Quốc Oai đề nghị cấp ủy Đảng các cấp trong toàn lực lượng Cảnh sát biển thời gian tới tiếp tục quán triệt chặt chẽ các nội dung của hai Nghị quyết, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, hợp tác quốc tế đối với chiến lược bảo vệ biên giới và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Đảng ủy Cảnh sát biển cũng kiến nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục tạo điều kiện về biên chế nhân sự, chế độ đãi ngộ, phụ cấp, chính sách hậu phương Quân đội cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, lực lượng công nghệ thông tin, tác chiến không gian mạng nhằm thu hút đội ngũ nhân lực có trình độ cao.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.