Đại biểu Quốc hội 5 tỉnh, thành phố thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Đại biểu Quốc hội 5 tỉnh, thành phố thăm, làm việc tại Bộ lệnh Cảnh sát biển

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK

Bộ lệnh Cảnh sát biển kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK

Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Tuyên truyền về tình hình an ninh biển, đảo

Hải đoàn 21, Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Tuyên truyền về tình hình an ninh biển, đảo

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc tại Bộ lệnh Cảnh sát biển

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Bộ lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Bộ lệnh Cảnh sát biển

Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển thăm và làm việc tại đảo Thổ Chu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)

Đoàn công tác của Bộ lệnh Cảnh sát biển thăm và làm việc tại đảo Thổ Chu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 2