Bộ tư lệnh Cảnh sát biển: Nghiên cứu tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc

Bộ lệnh Cảnh sát biển: Nghiên cứu tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân

Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cấp nước ngọt cho bà con Hòn Chuối

Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cấp nước ngọt cho bà con Hòn Chuối