Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 công bố quyết định tổ chức lại và thành lập một số đơn vị mới

Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 công bố quyết định tổ chức lại và thành lập một số đơn vị mới

Hải đoàn 21 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2): Bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Hải đoàn 21 (Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 2): Bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ

Bộ lệnh Cảnh sát biển gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn cán bộ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển dâng hương tại Khu Di tích K9

Đoàn cán bộ Bộ lệnh Cảnh sát biển dâng hương tại Khu Di tích K9

Khảo sát thực hiện Quy chế công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Khảo sát thực hiện Quy chế công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Bộ lệnh Cảnh sát biển

Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”

Hải đoàn 21, Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ nhân dân Cà Mau khắc phục hậu quả giông lốc

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42, Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ nhân dân Cà Mau khắc phục hậu quả giông lốc