Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổng kết nhiệm vụ năm 2022

Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổng kết nhiệm vụ năm 2022

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức đối thoại dân chủ

Bộ lệnh Cảnh sát biển tổ chức đối thoại dân chủ

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sơ kết đợt cao điểm chống khai thác IUU

Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sơ kết đợt cao điểm chống khai thác IUU

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ký quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản

Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ký quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ lệnh Cảnh sát biển

Ngày 14-9-1998: Thành lập Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Ngày 14-9-1998: Thành lập Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển gặp mặt kỷ niệm 24 năm ngày truyền thống

Bộ lệnh Cảnh sát biển gặp mặt kỷ niệm 24 năm ngày truyền thống

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Bình Định

Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Bình Định