Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2022, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cảnh giác trước mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022 ở Bộ Tổng Tham mưu; đồng thời cũng nêu nên những điểm còn tồn tại hạn chế cần khắc phục. Về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và thời gian tiếp theo, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn khẳng định: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì nền nếp, chế độ hội ý cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội; xác định rõ cơ chế phối hợp trong quản lý, xử lý thông tin; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi đợt đấu tranh.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIM  NGỌC 

Đối với các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng liên kết, số hóa các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh giữa các lực lượng trong và ngoài Quân đội; tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật; chú trọng đơn vị cơ sở, biên giới, hải đảo, nơi khó khăn, phức tạp, các đơn vị có sự điều chỉnh tổ chức, biên chế, các doanh nghiệp Quân đội. Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội; chủ động xử lý kịp thời, đúng quy định những vụ việc xảy ra tại cơ quan, đơn vị, không sơ hở, thiếu sót để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng chống phá Quân đội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo đối với đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc và lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin, các quy định về quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội...

ĐÔNG THÀNH