leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn. Đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội nghị đánh giá, năm 2022, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Đảng, Nhà nước xử lý chính xác, kịp thời các tình huống; thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng và tình hình điện tử trên các khu vực, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì hội nghị. 

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Hoàn chỉnh các chiến lược, đề án phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời điều chỉnh tổ chức biên chế trong tình hình mới. Chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các dự án, đề án, kế hoạch và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả. Chất lượng xây dựng chính quy, duy trì quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Trong lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật, thông tin tuyên truyền và phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có nhiều đổi mới, bảo đảm đúng định hướng, nhạy bén, kịp thời; đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Dân chủ cơ sở được phát huy, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn quân.

Đồng tình với phương hướng, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đã nêu trong dự thảo nghị quyết và được hội nghị thảo luận, xác định, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu: Năm 2023, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Cùng với đó, tích cực xây dựng, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, thực hiện nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng, đồng thời hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; chủ động hoàn chỉnh phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện ứng phó thắng lợi các thách thức an ninh phi truyền thống; thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, tập trung hoàn thành đúng tiến độ việc giải thể, tổ chức lại các quân đoàn và một số đơn vị cấp dưới trực tiếp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; xây dựng đề án hệ thống chức danh, chức vụ chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy.

Tin, ảnh: DUY THÀNH