Dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn. Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, trong 10 năm qua, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đề ra; thường xuyên nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ.  

Chủ động tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chiến lược về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa môi trường, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Thực hiện có hiệu quả các đột phá về tổ chức, lực lượng; huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của QĐND và dân quân tự vệ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, ban hành một số luật, văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu và văn kiện tác chiến. Duy trì  nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ tình hình biên giới, vùng trời, vùng biển, thềm lục địa và các hoạt động kinh tế biển của Việt Nam.

Tham mưu đề xuất, chỉ đạo phối hợp triển khai tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn quân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ gắn với phòng thủ của các quân khu và phạm vi cả nước. Triển khai các giải pháp đột phá đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện. Vận dụng sáng tạo các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, mối kết hợp và yêu cầu, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực của bộ đội; nâng cao bản lĩnh, quyết tâm và khả năng cơ động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC. 

Chú trọng việc đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát triển phẩm chất, năng lực quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội, nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả". Đồng thời triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đảm bảo chặt chẽ, an toàn; mở rộng lĩnh vực và địa bàn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình...

DUY ĐÔNG