leftcenterrightdel

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn,  Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu; các đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh: Sau hơn 10 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo; công tác khoa học quân sự, hậu cần, kỹ thuật và tài chính trong toàn quân đã có sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp thực hiện có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Để đáp ứng yêu cầu “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; chủ động, tích cực tiếp cận và khai thác triệt để những cơ hội và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… ngày 20-12-2022, Quân ủy Trung ương ban hành các Nghị quyết về lãnh đạo công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo, khoa học quân sự, hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Các Nghị quyết nêu trên có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trọng yếu để xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định: Với tinh thần đó, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là hết sức cần thiết và quan trọng, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, bảo đảm đồng bộ, thống nhất cao.

Để việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết đạt kết quả cao, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị, các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt thực hiện nghiêm chế độ quy định, chất lượng, hiệu quả. Sau hội nghị, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các nội dung của Nghị quyết làm cơ sở để các cấp tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết; cụ thể hóa, vận dụng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động của các cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: KIM ANH