Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Trên cơ sở dự báo, phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân nêu cao tinh thần đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang: Diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam phải thể hiện chính quy, sức mạnh của Quân đội.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và triển khai hiệu quả phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị và thực hiện tốt tinh thần "7 dám", “5 quyết tâm”, “5 chủ động” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Làm tốt công tác chuẩn bị trình Quốc hội Luật Phòng không nhân dân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục. Phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội. Quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng quy định. Triển khai đồng bộ giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng và giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, đào tạo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, nhất là tiến hành các cuộc diễn tập bảo đảm an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đặt ra.

Tổ chức huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân phải thực sự chính quy, thể hiện sức mạnh của Quân đội. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại hội nghị.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng đồng bộ với điều chỉnh tổ chức lực lượng. Chuẩn bị chu đáo đại hội đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ hoạt động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần-kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tích cực tăng gia, sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng bộ đội. Nâng cao nghiên cứu, tạo bước đột phá, làm chủ khoa học công nghệ, thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật và cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị hiện đại. Thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, 6 tháng cuối năm là thời điểm có ý nghĩa quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2024, toàn quân cần nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao nhất, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

Tin, ảnh: SƠN BÌNH - TUẤN HUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.