Dự họp có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; các đồng chí đại diện cho các Bộ tham gia đoàn công tác gồm: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng…

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì cuộc họp đoàn công tác. 

Ngày 24-4-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 435/QĐ-TTg về việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Theo đó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với hai địa phương là Hà Tĩnh và Thái Nguyên. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch làm việc của đoàn công tác với hai tỉnh trên; đoàn công tác do đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Chính phủ chủ trì.

leftcenterrightdel
 Đại diện các bộ có thành phần tham gia đoàn công tác dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Đại tướng Phan Văn Giang, chủ trì đoàn công tác quán triệt nội dung, đại diện các bộ đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung, chương trình làm việc. Một số ý kiến đề nghị mời thêm đại diện một số bộ, ngành tham gia đoàn công tác; đề xuất một số phương pháp, cách thức làm việc cụ thể để nâng cao chất lượng buổi làm việc…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu thuộc Bộ Quốc phòng tham dự cuộc họp.

Qua nghe ý kiến của các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang đã phát biểu thống nhất một số vấn đề liên quan tới nội dung, chương trình, thời gian, phương pháp làm việc. Đồng chí chủ trì đoàn công tác yêu cầu các bộ, ngành cử cán bộ tham gia đoàn bảo đảm đầy đủ thành phần, đúng thẩm quyền, chức năng để có thể phúc đáp, trả lời đầy đủ kiến nghị của địa phương; đưa ra những chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu có chất lượng giúp lãnh đạo, cơ quan chức năng của hai tỉnh nghiên cứu, vận dụng hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong các thành viên đoàn công tác tập trung đánh giá thực chất và chỉ rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu của hai tỉnh. Từng thành viên nghiên cứu kỹ kiến nghị, đề xuất của địa phương; kịp thời đề xuất những nội dung cần bổ sung, làm rõ về các vấn đề nổi lên trên địa bàn hai tỉnh, tham gia hiệu quả với chính quyền địa phương và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ phương án giải quyết, tháo gỡ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp.

Tiếp thu ý kiến của một số đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang giao cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, mời thêm đại diện một số bộ, ngành vào thành phần đoàn công tác. Đồng thời, chủ động liên hệ với hai địa phương để thống nhất nội dung làm việc cụ thể; đôn đốc hai tỉnh nhanh chóng gửi báo cáo đầy đủ giúp các thành viên trong đoàn công tác nghiên cứu, nắm tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung để bảo đảm buổi làm việc đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN