Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Về phía Học viện Kỹ thuật Quân sự, dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện; đại biểu chỉ huy các phòng, khoa, ban, đơn vị quản lý học viên…

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Minh Thái, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự khẳng định, ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng đến kiểm tra đơn vị, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đã xác định công tác khắc phục những hạn chế, tồn tại sau kiểm tra và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng là nhiệm vụ trọng tâm. Học viện đã ban hành chỉ thị, kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại theo kết luận, triển khai cho 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch khắc phục đối với những nội dung liên quan.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong đó, Học viện đã chủ động rà soát, cập nhật các quan điểm mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung khoa học xã hội và nhân văn vào giảng dạy theo hướng dẫn của trên; tăng thời lượng thực hành, thực tập đối với nhiều chuyên ngành đào tạo; khuyến khích học viên thực hiện đồ án tốt nghiệp có sản phẩm. Đã triển khai rà soát, điều chỉnh 41 chương trình đào tạo hệ kỹ sư quân sự từ 5,5 năm xuống 5 năm, 29 chuyên ngành thạc sĩ và 23 chuyên ngành tiến sĩ; xây dựng và gửi xin ý kiến các đơn vị trong toàn quân về chuẩn đầu ra 41 chương trình đào tạo kỹ sự quân sự, 55 chương trình đào tạo thạc sĩ, 23 chương trình đào tạo tiến sĩ và 2 chương trình đào tạo theo chức vụ.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi làm việc.

Học viện chủ động phối hợp, xây dựng các chương trình đào tạo chỉ huy tham mưu kỹ thuật-hậu cần theo hướng tách thành 2 đối tượng đào tạo; bổ sung kiến thức về hậu cần nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo chủ nhiệm hậu cần-kỹ thuật; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ đào tạo.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Học viện đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, tuyển chọn cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; tích cực triển khai kế hoạch nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên. Tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo trung tâm, ý kiến giải trình, bổ sung của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Học viện Kỹ thuật Quân sự đã nỗ lực, cố gắng trong một năm qua để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, rèn luyện học viên… yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt khắc phục trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Xác định nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo rất nặng nề, nhất là việc điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng hậu cần-kỹ thuật sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo, nhất là Nghị quyết số 1657 ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Trước hết, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại; tập trung nghiên cứu, đào tạo đề xuất mở mới và triển khai đào tạo một số ngành, chuyên ngành sâu, mũi nhọn; tiếp tục hoàn chỉnh quy trình, chương trình đào tạo cán bộ kỹ sư quân sự; tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần tích cực hơn nữa trong đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công tác biên soạn tài liệu huấn luyện, giáo trình dạy học; khẩn trương hoàn thành các đề tài, nhiệm vụ trọng điểm. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp nghiên cứu, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm sát thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của bộ đội. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo; triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục, đào tạo để bảo đảm “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Lê Minh Thái, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm trên, Học viện tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì, thực hiện tốt nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, trực sẵn sàng chiến đấu; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng nhà trường thực sự đoàn kết, có môi trường văn hóa, giáo dục và đào tạo chuẩn mực, lành mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện học tập, công tác, sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ các dự án, công trình được triển khai đầu tư, xây dựng bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định, an toàn tuyệt đối; nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ để giúp Học viện hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Về các đề nghị của Học viện Kỹ thuật Quân sự tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp kết luận một số nội dung; giao các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết các nội dung còn lại trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN